Budgettering og budgetproces

tekst

Mange taler om beyond-budgeting, som er styring af virksomheden uden budgetter. Hos SOBMA ApS er vores holdning, at man har svært ved at drive en virksomhed uden budgetter, og at budgettet er et vigtigt styringsværktøj i langt de fleste virksomheder.

Men mange virksomheder tager ikke stilling til formålet med budgettet. Nogle af de spørgsmål man bør stille sig selv er:

  • Hvad bruges budgettet til (performance måling, insitamentsprogrammer osv.)?
  • Hvem er modtager af budgettet (bestyrelse, ledelse, bankforbindelse osv.)?
  • Hvilken detaljeringsgrad er nødvendig?
  • Hvilken tidshorisont skal budgettet laves over?
  • Hvem skal involveres i processen?

SOBMA ApS hjælper med at definere den budgetproces og -værktøj, som er mest optimal for din virksomhed. Vi hjælper også gerne med den praktiske implementering.