Ydelser

Nedenstående er eksempler på ydelser, hvor SOBMA ApS har kompetancer til at løse. Hvis du står med en udfordring, som ikke præcist er omfattet af en af overskrifterne, så kontakt os for en fortrolig samtale.

Strategiimplementering Strategi Strategieksekvering

Strategiimplementering

De fleste virksomheder har fastsat en strategi. Det der adskiller vinderne fra taberne er evnen til at implementere strategien i organisationen. Implementering af strategien kræver, at man bl.a. tager stilling til følgende:

 • Nedbrydning af strategi i indsatsområder og "point-of-impact"
 • Opfølgningsproces og opfølgingspunkter på fremdrift
 • Kommunikation og -strategi til interessenter

SOBMA ApS kan hjælpe med át sikre implementering af de strategiske initiativer og praktiske opfølgingsværktøjer.

mere....

budget budgetmodel budgetværktøj budgetproces

Budgettering og budgetproces

Mange taler om beyond-budgeting, som er styring af virksomheden uden budgetter. Hos SOBMA ApS er vores holdning, at man har svært ved at drive en virksomhed uden budgetter, og at budgettet er et vigtigt styringsværktøj i langt de fleste virksomheder.

Men mange virksomheder tager ikke stilling til formålet med budgettet. Nogle af de spørgsmål man bør stille sig selv er:

 • Hvad bruges budgettet til (performance måling, insitamentsprogrammer osv.)?
 • Hvem er modtager af budgettet (bestyrelse, ledelse, bankforbindelse osv.)?
 • Hvilken detaljeringsgrad er nødvendig?
 • Hvilken tidshorisont skal budgettet laves over?
 • Hvem skal involveres i processen?

SOBMA ApS hjælper med at definere den budgetproces og -værktøj, som er mest optimal for din virksomhed. Vi hjælper også gerne med den praktiske implementering og opbygning af budgetmodeller.

 

mere....

Rapportering, business performance

Rapportering og performance management

Rapporteringen skal være valid, aktuel og præsentabel med fokus på status på den løbende drift. Den optimal rapporteringspakke indholder information, som giver ledelsen mulighed for at styre virksomheden og optimere driften via få nøgletal, og den indeholder både finansiel og ikke-finansiel information.

SOBMA ApS er behjælpelig med at udvikle en rapporteringspakke, som understøtter virksomhedens stategi og vækst.

mere...

likviditetsstyring reduktion af arbejdskapital

Arbejdskapital og likviditet

Kapital er en knap ressource i alle virksomheder, når virksomheden skal udvikles og vokse. Den letteste måde at få fri kapital er ved at frigive intern binding af penge. Det kan være i form af reduktion af debitorer og lagre eller øge kreditorer.

Frigivelse af kapital kan ske ved at fokusere på betingelser, processer og adfærd indenfor de tre områder. I de flest projekter omkring arbejdskapital er den primære fokus på betalingsbetingelser på debitor- og kreditorsiden, men langt det største potentiale ligger i at fokusere på interne processer og adfærd.

Virksomheder, som ikke har arbejdet systematisk med arbejdskapital, vil normalt kunne opnå en reduktion på 20-50% af den bundne kapital.

SOBMA ApS vil hjælpe med at identificere potentialet og vil gerne være en aktiv partner i at opnå reduktionerne.

mere...

Omkostningsbesparelser og cost-out

Omkostningsreduktion og cost-out

Alle virksomheder ønsker at fastholde konkurrenceevnen ved at sikre, at man har fokus på de samlede omkostninger i virksomheden. Der skal således være fokus på omkostningerne i hele værdikæden samt produktomkostninger.

SOBMA ApS kan hjælpe med at facilitere processen omkring omkostningsbesparelser på både fastomkostninger og produktomkostninger.

mere....

Risikostyring Enterprise Risk Management Business Continuity Management ERM BCM

Risikostyring

Risikostyring har fået en større og større betydning i virksomhederne. Det skyldes, at statistik viser, at kun 20% af virksomheder, som er ude for en stor hændelse, ikke overlever. Det har gjort, at risikostyring er kommet ind i bestyrelseslokalet.

Risikostyring er ikke et spørgsmål om forsikringer. Det er dels et fokus på at undgå, at hændelser opstår (Enterprise Risk Management), og dels at have en plan, når en hændelse sker (Business Continuity Management). Når man har disse to planer på plads, er chancen for overlevelse meget større.

mere....

Bonusaftaler incitamentsprogrammer medarbejderaflønning

Bonusaftaler og incitamentsprogrammer

Bonusaftaler bliver i stigende grad brugt som en del af aflønningen og er ikke gælder længere noget som kun omfatter topledelsen. For at få størst mulig udbytte af bonusaftalen er den vigtigt bl.a. at tage stilling til følgende forhold:

 • Sammenhæng mellem bonusplan og strategi
 • Sammenhæng mellem hvad medarbejderen har indflydelse på og bonusplanen
 • Fastsættelse af "trickere" for bonusudbetaling og bonusperiode
 • Løbende kommunikation om målopfyldelse

SOBMA ApS hjælper med at udarbejde en bonusmodel, som understøtter virksomhedens stategi og udvikling. Vi kan være behjælpelig fra definering af ramme til den praktiske implementering.

mere....